Introduktion
Materialer
Links

Introduktion

Det Humanistiske Parti (DHP) sætter mennesket som den centrale værdi, ikke pengene, staten, Gud eller miljøet. Vi føler at der i dag på ny er behov for et parti med en klar humanistisk ideologi i dansk politik. Størsteparten af de nuværende politiske partier har ikke længere nogen ideologi eller visioner for fremtiden, men fører i stedet en populistisk politik for at få flest mulige stemmer. Det at opnå magten (eller beholde den) er blevet til et mål i sig selv.

Antihumanismen vokser dag for dag i form af øget diskrimination og vold. Og beslutningerne, både politisk og på arbejdsmarkedet, rykker længere og længere væk fra almindelige mennesker. Det Humanistiske Parti ønsker at arbejde for et mere reelt og direkte demokrati, både politisk og på arbejdspladserne. Vi er pluralister idet vi tror på at en mangfoldighed af meninger og synspunkter er det bedste udgangspunkt for en positiv forandring. Det demokrati vi har i dag, er et formelt demokrati, ikke et reelt demokrati. Fremfor med krige at påtvinge andre vores form for demokrati, skulle vi hellere tale om hvordan det danske demokrati kan forbedres! At sætte et kryds hvert fjerde år er ikke demokrati. Vi har i mange år haft den teknologiske mulighed for afholdelse af hyppige folkeafstemninger, men ingen politikere taler om det.

Det Humanistiske Parti er et internationalt parti som arbejder i mere end 50 lande og vi deltager jævnligt i regionale humanistiske fora sammen med andre humanistiske partier og organisationer.

Det Humanistiske Parti er et ikke-volds parti, og som det eneste parti tager vi klart afstand fra volden i alle dens former: fysisk, økonomisk, psykologisk, moralsk, racemæssig, religiøs osv. Vi har i dag en grundlov som er totalt forældet og taler mere om kongen end om borgernes grundlæggende rettigheder. En vigtig ændring i grundloven burde være et totalt forbud mod deltagelse i krig som løsning af konflikter. Det Humanistiske Parti opfordrer til en øjeblikkelig tilbagetrækning af alle danske tropper fra besatte områder samt en udmeldelse af NATO. I stedet bør vi gennem EU og FN arbejde for en fredelig løsning af konflikter, et Europa frit for atomvåben og fremmede militærbaser, og en gradvis og proportional nedrustning i alle lande.